Шановні батьки!

Доводимо до вашого відома, що з другого семестру змінено вартість оплати за харчування. Підставою є наступні документи:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 18 січня 2016 р. № 16 
Київ

Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518; 2012 р., № 8, ст. 295), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2016 р. № 16

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

1. У пункті 5:

1) абзац третій після цифр і слова “1-4 класів” доповнити словами “із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах.”;

3) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим.

2. У пункті 6:

1) в абзаці п’ятому слова і цифри “учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів” замінити словами і цифрами “учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно доЗакону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“триразовий (сніданок, обід, вечеря) - для учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”.

 

Відділ освіти

Димитровської міської ради

 

     Н А К А З


27.01.2016                                                                                                                № 63

м. Димитров

Про забезпечення безкоштовним

харчуванням учнів пільгових категорій

1-11 класів та учнів 1-4 класів загально-

освітніх навчальних закладів, вихованців

загальноосвітньої школи-інтернату.  

   

 

 

               Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» згідно з рішенням виконавчого комітету Димитровської міської ради від 20.01.2016 № 3 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, вихованців загальноосвітньої школи-інтернату та учнів державного навчального закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» у 2016 році» з метою забезпечення гарячим харчуванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

 

  Н А К А З У Ю:

            1. З 01.02.2016 року забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах безкоштовне харчування учнів пільгових категорій 1-11 класів з розрахунку 9 грн. 00 коп. за один обід на одну особу та учнів 1-4 класів з розрахунку 8 грн. 00 коп. за один сніданок на одну особу, де 40% (3,20 грн.) складають кошти місцевого бюджету, а 60% (4,80 грн.) – батьківська плата, яка безпосередньо сплачується підприємству, яке організовує харчування у навчальному закладі.

            2. Забезпечити у загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів безкоштовне харчування вихованців з розрахунку 28 грн. на день на одну особу з 01.02.2016 року.   

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста відділу освіти Суховерхову Ларису Володимирівну.

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти                                                         Н.В. Ворона

 

                                                                                                         

Загальнноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Димитровської міської ради Донецької області

 

     НАКАЗ


29.01.2016                                                                                                                            №

м.Димитров

Про  безкоштовне

харчуванням учнів пільгових категорій

1-11 класів та учнів 1-4 класів в школі

   

 

               Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» згідно з рішенням виконавчого комітету Димитровської міської ради від 20.01.2016 № 3 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, вихованців загальноосвітньої школи-інтернату та учнів державного навчального закладу «Димитровський професійний гірничий ліцей» у 2016 році», наказом відділу освіти від 27.01.2016 № 63 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, вихованців загальноосвітньої школи-інтернату» з метою забезпечення гарячим харчуванням учнів у школі

 

НАКАЗУЮ:

 

            1. Заступнику директора з ВР Терещенко В.А.:

            1.1. Довести до відома батьків та учнів 1-11 класів про те, що безкоштовне харчування учнів пільгових категорій з 01.02.2016 року сплачується з розрахунку 9 грн. 00 коп. за один обід на одну особу та учнів 1-4 класів з розрахунку 8 грн. 00 коп. за один сніданок на одну особу, де 40% (3,20 грн.) складають кошти місцевого бюджету, а 60% (4,80 грн.) – батьківська плата, яка безпосередньо сплачується підприємству, яке організовує харчування у школі.

            2. Класним керівникам 1-11 класів:

            2.1. Активізувати роз’снювальну роботу з батьками щодо охоплення учнів гарячим харчуванням у школі.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Терещенко В.А.

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                  Л.С.Чорна

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Димитровської міської ради Донецької області

 

НАКАЗ

 

21.04.2016                                                                                                                           №

м.Димитров

 

Про недопущення зборів коштів

у школі та звітування перед

батьківською громадськістю

 

            На виконання листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14.04.2016 № 01/18-0395, наказу відділу освіти Димитровської міської ради від 19.04.2016 № 212 «Про недопущення зборів коштів у закладах освіти та персональне звітування керівників про свою діяльність перед батьківською громадськістю» та з метою удосконалення організації діяльності благодійних фондів у школі, запобігання фінансових зловживань та хабарництва, нецільового використання батьківських внесків, а також уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків, забезпечення доступності та безоплатності освіти в школі

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Класним керівникам, працівникам школи:
  2. Неухильно виконувати у сфері благодійної діяльності основні нормативно-правові акти:

-    Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-УІ;

-    бюджетний кодекс України (в частині питань, пов'язаних з благодійною діяльністю);

-    порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295;

-    порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222;

-        інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 №125;

-        Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від26.06.2013 № 611;

-        лист Міністерства освіти і науки України «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 28.11.2013 № 1/9-848.

1.2.Систематично проводити звітування перед батьківською громадськістю та педагогічною громадськістю про використання благодійних та спонсорських коштів у класі.

1.3.Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайті школи та у місцевих засобах масової інформації;

1.4.Провести відповідну роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                                                                                                                     Л.С.Чорна

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

В.А.Терещенко

 

Л.В.Жук

 

О.Є.Левченко

 

Н.А.Ткаченко

 

Т.А.Чурикова

 

Ю.А.Череватова

 

А.В.Лупанчук

 

А.А.Кулик

 

І.С.Подкова

 

С.М.Тимофєєва

 

Є.В.Степанова

 

Ю.О.Маракуліна

 

О.І.Романюк

 

Ю.Є.Тювакіна

 

Ю.О.Грачова