13:11
Звіт директора школи про підсумки роботи у 2016-2017 навчальному році

Звіт директора школи про підсумки роботи у 2016-2017 навчальному році

В умовах сучасних змін у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методжичного супроводу, необхідного для повноцінного функціонування та розвитку сучасної школи. Тому визначення стратегічних пріоритетів життєдіяльності нашої школи відбувається в контексті становлення освітньої парадигми, яка направлена на різнобічний розвиток кожної окремої дитини.

Звіт керівника є традиційним. Ми відкрито говоримо про наші досягнення, проблеми, тому знаємо, до чого нам прагнути. Школа розвивається, не стоїть на місці, і ми завжди відкриті для співпраці.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі навчання наш педагогічний колектив вважає надання допомоги для кожної дитини у досягненні певного рівня розвитку та успіху, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця вчителя і учня, батьків, громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів

Результати роботи закладу свідчать про те, що в нашій школі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують статус нашого навчального закладу в освітянському просторі міста й рейтинг школи в мікрорайоні.

Зусилля педагогічного колективе були спрямовані на виконання головного завдання – формування у школярів прагнення до навчання, готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

Над реалізацією цих питань наполегливо працювали:

директор Чорна Л.С.

заступник директора з навчально-виховної роботи Левченко О.Є.

заступник директора з виховної роботи Терещенко В.А.

завгосп Іващенко Н.А.

бібліотекар Кулик А.А.

Педагогічний колектив – 24 педагоги, з них 5 сумісників (музичне мистецтво - Осадчук Інна Михайлівна, інформатика – Салогуб Вікторія Сергіївна та Шкурко Світлана Анатоліївна, фізкультура - Швець Андрій Володимирович та Москаленко Наталія Василівна).

Технічний персонал – 10 працівників.

Матеріально-технічна база школи відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень та надання освітніх послуг.

Проектна потужність будівлі розрахована на 240 учнів. В 2016-2017 навчальному році в школі здобувало освіту 269 учнів у 11 класах.

Науково-методична діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми"Підвищення рівня професійної майстерності та розвиток професійної компетентності педагога як фактор підвищення якості освіти" . Вчителі школи – активні учасники ПДС, методичних заходів міста. Упродовж року адміністрація та вчителі школи відвідували міські семінари та заходи, технопарки, брали участь у ПДС класних керівників, дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, своєчасно до методичного кабінету відділу освіти надаються замовлення на проходження курсів.

Протягом 2016-2017 навчального року курси підвищення кваліфікації пройшли наступні вчителі:

  • Левченко Олена Євгенівна, заступник директора з НВР, учитель англійської мови;
  • Череватова Юлія Анатоліївна, вчитель географії;
  • Романюк Олена Іванівна, вчитель англійської мови;
  • Жук Ліна Вадимівна, вчитель української мови та літератури.

Курси проходили у ДІППО у м. Слов’янську.

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників. В період атестації вчителями на достатньому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи.

Відповідно до перспективного плану атестації на 2016-2020 роки черговій атестації у 2016-2017 навчальному році підлягали вчитель англійської мови Левченко Олена Євгенівна та вчитель початкових класів Чурикова Тетяна Анатоліївна, яким за підсумками атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Адміністрація школи, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності. Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних.

Одним з пріоритетних напрямків роботи нашої школи є формування здоров’язберігаючого простору. Надається комплексна педагогічна допомога учням з особливими потребами, відпрацьована система консультування батьків, здійснюється взаємодія педагогів, батьків, логопеда, медичного працівника, залучаються до консультування фахівці. Адміністрація школи тісно співпрацює з МО та ПМПК.

Школа шукає різні шляхи реалізації своїх функцій. Мета роботи нашого педагогічного колективу направлена на реалізацію соціального замовлення суспільства, підвищення якості освітніх послуг, розвитку індивідуальних здібностей учнів.

Навчально-виховний процес побудовано на засадах гуманізму, демократизму та особистісної орієнтації, використання інноваційних технологій.

Велика увага приділяється участі учнів у Міжнародних конкурсах. Отримані наступні результати:

  • природничий конкурс «Колосок» (осінній та весняний етапи), брали участь 96 учнів нашої школи. Золотий сертифікат отримали 28 учнів, срібний сертифікат – 68 учнів, решта – сертифікат учасника.
  • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (зимовий та весняний етапи), взяли участь 54 учні, з них відмінний результат показали 3 учні, добрий результат показали12 учнів, решта отримали сертифікат учасника.
  • Міжнародний фізичний конкурс «Левеня» взяли участь 17 учнів, добрий результат показали 9 учнів.
  • Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «Ман Юніор Ерудит», номінація «Технік Юніор», взяли участь 18 учнів, сертифікат ІІ рівня отримали 11 учнів, 7 – сертифікат учасника.

Усвідомлюючи важливість завдань, які стоять перед школою з проблеми формування особистості, розвитку її здатності до самоосвіти і самореалізації у повсякденному житті, педколектив доклав певних зусиль до формування творчих здібностей наших учнів. Впевнена, результативність участі у інтелектуальних конкурсах була б вищою, якщо б конкурси проводились безкоштовно.

Аналіз даних результатів показує, що учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях з кожним роком збільшується Проте збільшується відсоток учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень. Кількість учнів, які мають початковий рівень досягнень коливається в межах 5%-7%. Головною причиною зниження навчальних досягнень учнів є низька мотивація до навчання.

Результати навчальних досягнень учнів на кінець 2016-2017 навчального року

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 24 учні;

- випущено із школи ІІІ ступенія – 21 учень;

- показали результати високого рівня 20 учнів.

Учні, які нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» за підсумками 2016/2017 навчального року – 12.

Кількість учнів, які засвоїли навчальні програми на високому і достатньому рівнях у 2016/2017 навчальному році складає 32,5 %.

Проаналізувавши стан успішності по класах слід зазначити, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 5% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому – 10% учнів.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу та завищений рівень самооцінки групи учнів на фоні заниженого рівня рефлексії, недостатня система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів з батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Сподіваємось, що наступного навчального року результати будуть кращими.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків. Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2016-2017 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням виховної проблеми школи «Виховання особистості учня в умовах гуманізації та соціалізації навчально-виховного процесу».

Удосконалення навчально-виховного процесу в школі пов’язане з необхідністю модернізації, вдосконалення науково – методичної роботи, яка виконує роль з’єднуючої ланки між діяльністю педагогічного колективу і державною системою освіти, спрямована на успішне вирішення складних завдань навчання та виховання учнів.

Виховання і навчання – нероздільний педагогічний процес у двох взаємопов’язаних аспектах. По – перше, це – педагогічний вплив школи, сім’ї, колективу дітей в урочній і позаурочній діяльності; а по – друге, це – готовність учня сприйняти цей вплив, а вчителя, батьків – здійснити його.

У 2016 - 2017 навчальному році був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11-х класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання компетентної особистості, громадянина України.

В школі відпрацьована система учнівського самоврядування. Учні активно беруть участь у житті школи, постійно проводять загальношкільні заходи, до яких залучаються учні різних вікових категорій.

На належному рівні знаходяться питання задоволення потреб дітей у позаурочній зайнятості: учні відвідують гуртки різного напряму. У цьому питанні школа тісно працює з БТДЮ.

Одним із важливих інформаційних ресурсів є шкільна бібліотека.

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та вимог навчально-виховного процесу школи.

Протягом 2016-2017 навчального року роботу шкільної бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою постійно вивчаються читацькі потреби. З цією метою проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення з новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання, оформлено книжкові виставки до знаменних дат року, було проведено ряд масових заходів:

Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.

Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки буде спланована за пріоритетними напрямами:

- вивчення читацьких інтересів;

- виховання інформаційної культури;

- художньо – естетичне виховання;

- морально – правове виховання;

- економічне виховання учнів.

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт класних кімнат, навчальних кабінетів, коридорів та сходів, ремонт туалету на 1 поверсі. Наприкінці 2016 – на початку 2017 року було здійснено за бюджетні кошти капітальний ремонт спортивної кімнати (витрачено 166 тис 286 грн) та їдальні (витрачено 53 тис844 грн), замінено старі чугунці радіатори на біметалеві. На другому поверсі замінено дверні блоки у класних кімнатах, бібліотеці, учительській, лаборантській, в кабінеті завгоспа та туалеті (витрачено 10 тис 495 грн). Від Мирноградського відділу освіти отримано 10 комп’ютерів, 10 моніторів та 10 джерел безперебійного живлення, а також інтерактивна дошка.

Важливими учасниками навчально-виховного процесу є батьківська громадськість, що вказує на зростання ролі батьківського комітету в житті школи. Налагоджені партнерські зв’язки між вчителями та батьками на основі довіри, взаємодопомоги, творчої взаємодії.

Батьківською радою закладу ведеться робота по благоустрою території та приміщень школи, надання допомоги в організації ремонту, проведення загальношкільних та міських заходів. Активізувалась робота батьківських комітетів класних колективів.

Щороку раз на чверть проводиться аналіз та звіт поповнення матеріальної бази школи за бюджетні та спонсорські кошти.

Зібрано за рік – 20 тис 135 грн , витрачено за рік – 20 тис 135 грн, на перше вересня 2017 року залишок склав 0 грн

Від імені всього колективу закладу низький уклін всім небайдужим до справ життєдіяльності нашої школи. Тож, не збідніє та рука, що дає.

Важливим акцентом у роботі закладу є відкритість і прозорість школи.

Усю інформацію можна отримати на сайті школи http://dimitrov-school.at.ua

Класні батьківські збори проводяться 4 рази на рік

Загальношкільні батьківські конференції – 2 рази на рік.

Засідання Ради школи проводяться згідно плану роботи.

Рада учнівського самоврядування – щотижня.

 

 

Переглядів: 32 | Додав: anastasia_kor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]